HomeSitemapContact
Testimonials & Studies

Το 2013 η ΣΤΗΛΜΕΤ, εταιρεία του Ομίλου ΒΙΟΧΑΛΚΟ μας αναθέτει την μελέτη για την μείωσης του κόστους μεταφοράς

Σας προτείνουμε
Ρωτήστε μασ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΗΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Η «Klimax» αξιολογεί όλους τους βασικούς τομείς του προγράμματος διαχείρισης του προγράμματος μεταφορών, συμπεριλαμβανομένων των τομέων του προσωπικού, της εκπαίδευσης των συστημάτων παρακολούθησης και βελτιστοποίησης των δρομολογήσεων, τα πρωτόκολλα αναφορών, της διάκρισης και περιγραφής εργασιών, τις οργανωτικές δομές του συστήματος κ.λπ. Διενεργεί συναντήσεις με τους υπεύθυνους των τμημάτων που σχετίζονται με την υπηρεσία μεταφορών, όπως τον Υπεύθυνο Προσωπικού, Προμηθειών, Συμβάσεων ή αντίστοιχα με το εκπαιδευτικό προσωπικό, τον Σύλλογο Γονέων και Κηδεμόνων και τον Υπεύθυνο Μεταφοράς Μαθητών και τέλος,  με τον Υπεύθυνο του Γραφείου Κινήσεως και μεταφορών ή τον ανάδοχο-μεταφορέα και τους οδηγούς.

Εκτιμάει και αξιολογεί ξεχωριστά και στο σύνολό τους τις Συμβάσεις Εκτέλεσης του Μεταφορικού Έργου, την κοστολόγηση, την τιμολόγηση, αλλά και τις συνθήκες και τις διαδικασίες της εσωτερικής επικοινωνίας, όλων αυτών των τμημάτων και προσώπων.

ΣΤΟΛΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ

Η «Klimax», με λεπτομερή ανάλυση [διεξαγωγή τυχαίων, αλλά και εκτενών ελέγχων του στόλου μεταφοράς, του απασχολούμενου προσωπικού, του προσωπικού των συνεργείων  επισκευών και του προγράμματος συντήρησης του στόλου], εκτιμάει την επάρκεια, τη λειτουργικότητα και αποδοτικότητα του στόλου μεταφοράς και επεμβαίνει με προτάσεις προγραμμάτων συντήρησης, αυξομείωσης ή/και ανανέωσης του υπάρχοντος στόλου.

ΔΡΟΜΟΛΟΓΗΣΗ

Θέματα όπως: Η ορθολογική χρήση των λεωφορείων, η εκτίμηση της δομής των βασικών διαδρομών, η δυνατότητα μείωσης των χρησιμοποιούμενων μεταφορικών μέσων ή/και των πραγματοποιούμενων διαδρομών και η μείωση των χρόνων μεταφοράς θα βοηθήσουν στην ελαχιστοποίηση του κόστους λειτουργίας. Η «Klimax», με ενδελεχή εκτίμηση των χαρτών, των διαδρομών, των στάσεων και των ωρών εργασίας, θα εκτιμήσει την ιδανική σχέση κόστους – απόδοσης. Σε περίπτωση ύπαρξης ειδικού λογισμικού βελτιστοποίησης δρομολογίων, μπορεί να ελέγξει και να εκτιμήσει την απόδοση, να ανανεώσει και επαναπροσδιορίσει τα δεδομένα για την υπηρεσία μεταφοράς και τη διαδικασία δρομολόγησης. Είναι σημαντικό, σε αυτό το σημείο, να αναφέρουμε ότι η «Klimax» δεν προωθεί, εμπορεύεται ή συμμετέχει σε εταιρείες πώλησης λογισμικών ή άλλων προϊόντων τεχνολογίας.

ΕΞΩΤΕΡΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ

Πρέπει ή όχι, η εταιρεία σας ή ο εκπαιδευτικός οργανισμός σας να ιδιωτικοποιήσει μέρος ή το σύνολο των μεταφορικών υπηρεσιών που προσφέρονται; Ποια τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματα των, υπό συμβάσεων, μεταφορικών υπηρεσιών; Ποιος είναι ο αντίκτυπος στο μεταφερόμενο προσωπικό και στους μαθητές, στη διαχείριση κεφαλαίων, στον τομέα της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών; Οι υπηρεσία, θα συνεχίζει να είναι ανταγωνιστική και στο μέλλον; Ποιες δικλείδες ασφαλείας θα πρέπει να χρησιμοποιηθούν ώστε να παρέχεται επαρκής έλεγχος και επίβλεψη από τη διοίκηση;

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ

Η σημαντικότητα του οικονομική αντίκτυπου στην κάθε προτεινόμενη αλλαγή και τα μέσο-μακροπρόθεσμα οφέλη, αποτελούν τον ακρογωνιαίο λίθο για την εφαρμογή κάθε πρότασης. Η «Klimax», αφού αναλύσει τα στοιχεία  που ισχύουν και εφαρμόζονται, τα συγκρίνει με τις νέες προτάσεις και παρουσιάζει βελτιωμένες διαδικασίες [π.χ. για το εργατικό δυναμικό, για τη διαχείριση της μισθοδοσίας, τις δυνατότητες οικονομικής ενίσχυσης από Κρατικούς Φορείς ή από Ίδια Κεφάλαια κ.λπ].

ΗΘΙΚΗ & ΑΞΙΟΠΙΣΤΙΑ

Η «Klimax», δεσμεύεται στην παροχή υψηλής ποιότητας συμβουλευτικών υπηρεσιών για τις παρεχόμενες, επιβατικές, οδικές μεταφορές. Η θέση μας, μας υποχρεώνει και μας δεσμεύει να ακολουθούμε μία ηθική συμβουλευτική συμπεριφορά. Οδηγούμαστε από την πίστη μας στις δυνατότητες και την πολυετή ενασχόλησή μας στον Τομέα των Οδικών Επιβατικών Μεταφορών, αλλά και από την επιμονή μας στο γεγονός ότι οι πελάτες μας, ποτέ δεν πρέπει να ανησυχούν για την αξιοπιστία του προϊόντος της εργασίας μας ή των κινήτρων των προτάσεών μας. Αυτό, σημαίνει μεταξύ άλλων ότι:
  • Δεν εργαζόμαστε για αναδόχους μεταφορείς,
  • Δεν πωλούμε προϊόντα ή υπηρεσίες τρίτων προμηθευτών,
  • Δεν εμπορευόμαστε ή διαχειριζόμαστε μεταφορικά μέσα,
  • Δεν πωλούμε, ή προωθούμε προϊόντα λογισμικού,
  • Δεν δεχόμαστε προμήθειες από αναδόχους μεταφορών για τις παρεχόμενες υπηρεσίες μας,
  • Δεν εργαζόμαστε υπό καθεστώς ανεξέλεγκτων αμοιβών ή ποσοστών επί των κερδών, το οποίο μπορεί να οδηγήσει σε σύγχυση για τα κίνητρα των προτάσεών μας,
  • Δεν παρέχουμε συμβουλευτικές υπηρεσίες σε τομείς στους οποίους δεν έχουμε εμπειρία.
Τα νέα μας
Λιστα πελατών
Klimax @ 2010. All rights reserved
Design/ Development by webprofile.gr